Meatball dan makanan di IKEA Haramkah?

Dulu sekitar tahun 2014, kecoh tentang meatball yang disediakan oleh IKEA dikatakan HARAM. Maka kecohlah seluruh Malaysia.

Teringat tentang e-mel saya sebelum ini kepada IKEA tentang persoalan ini. Mari kita tengoh jawapan kepada e-mel saya yang bertarikh 8/11/15 tentang status HALAL meatball dan makanan yang disediakan di IKEA.

Kita bertanya pihak Industri ialah kita `create demand` untuk mereka menyediakan makanan HALAL. Bila kita bertanya, ia menunjukkan umat ISLAM di Malaysia peka terhadap soal ini sebagaimana artikel ringkas saya berkaitan Blackmores dulu.

JAWAPAN DARI IKEA:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *